Algemene voorwaarden winactie Gillette

Algemene spelvoorwaarden – Matchday Preparation Package winactie

1.

Dit reglement is van toepassing op de winactie van de Matchday Preparation Package van Gillette.

2.

Deze winactie is door SportVibes United BV ontwikkeld voor Gillette als promotionele activatie van het partnership met de KNVB. SportVibes United B.V. is gevestigd te Buitenwatersloot 333, 2614 GS Delft.

3.

Zowel Gillette als de KNVB zijn op geen enkele manier verbonden dan wel aansprakelijk voor deze winactie.

4.

Deelname aan deze winactie is niet leeftijdsgebonden. Minderjarigen tot 16 jaar dienen voor deelname aan de winactie toestemming te hebben van een ouder. Indien op enig moment blijkt dat toestemming ontbreekt, is de deelname ongeldig en zal geen uitkering van enige prijs plaatsvinden.

5.

Deelnemen aan de Matchday Preparation Package winactie kan door middel van het invullen van een inschrijfformulier op het platform www.gillettescoutvanoranje.nl. Na bevestiging en acceptatie van de Algemene spelvoorwaarden, maak je als deelnemer kans op de prijs.

6.

Het prijzenpakket bestaat onder andere uit;

  • het nieuwe thuisshirt van het Nederlands Elftal
  • Oranje-fanartikelen
  • verschillende Gillette-producten
  • navulmesjes voor een jaar lang scheren,
  • een luxe ontbijt bij jou aan huis bezorgd door een ex-international
7.

Meedoen aan deze winactie kan t/m zondag 8 november 2020. De prijs wordt in de week van maandag 9 november 2020 uitgereikt.

8.

De aanwijzing van de winnaars geschiedt op maandag 9 november 2020 door middel van loting door SportVibes United BV.

9.

De winnaar van de Matchday Preparation Package ontvangt op maandag 9 november 2020 persoonlijk bericht per e-mail.

10.

De prijzen in de Matchday Preparation Package kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.

11.

De prijzen worden uitgereikt door SportVibes United BV.

12.

Over de prijzen is door de winnaar geen kansspelbelasting verschuldigd. SportVibes United zorgt voor afdracht van de kansspelbelasting.

13.

Winnaars kunnen door de SportVibes United gevraagd worden hun namen, gegevens en mogelijke foto- en video-opnames te mogen gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Gillette hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

14.

Klachten over de procedure kunnen worden ingediend bij SportVibes United B.V. en zullen na indiening zo spoedig mogelijk worden behandeld. Klachten kunnen worden gericht aan het adres van SportVibes United B.V.

15.

Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoon)gegevens worden opgegeven, heeft SportVibes United BV het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

16.

Door mee te doen aan deze winactie geef je SportVibes United BV toestemming om jouw gegevens op te slaan en te gebruiken om met jou te communiceren over acties van Gillette Benelux. In de context van deze winactie staat het SportVibes United vrij om commerciële uitingen van partners van Gillette te verwerken in de communicatie.

17.

SportVibes United BV verwerkt jouw gegevens conform het privacy statement van SportVibes United BV.

18.

SportVibes United BV kan niet aansprakelijk worden geteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is SportVibes United niet aansprakelijk.

19.

SportVibes United B.V. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.