Voorwaarden

Algemene spelvoorwaarden Scout van Oranje

1.

Dit reglement is van toepassing op de actie Scout van Oranje.

2.

Scout van Oranje is door SportVibes United BV ontwikkelt voor Gillette als promotionele activatie van het partnership met de KNVB. SportVibes United B.V. is gevestigd te Saturnusstraat 60, 2515AH Den Haag

3.

Zowel Gillette als de KNVB zijn op geen enkele manier verbonden danwel aansprakelijk voor de actie Scout van Oranje.

4.

Deelname aan Scout van Oranje is niet leeftijdsgebonden. Minderjarigen tot 16 jaar dienen voor deelname aan Scout van Oranje de toestemming te hebben van een ouder. Indien op enig moment blijkt dat toestemming ontbreekt, is de deelname ongeldig en zal geen uitkering van enige prijs plaatsvinden.

5.

Aan een aantal prijzen kan een leeftijdsgrens van 18 jaar vastzitten. Winnaars kunnen de prijs alleen in ontvangst nemen als ze deze onder begeleiding van een persoon van 18 jaar en ouder consumeren. Mogelijke leveranciers van prijzen kunnen het verzilveren van een prijs tegenhouden wanneer niet aan deze voorwaarde wordt voldaan.

6.

Deelnemen aan Scout van Oranje kan door een selectie samen te stellen van 3 keepers, vijf verdedigers, vijf middenvelders en vijf aanvallers op het platform www.gillettescoutvanoranje.nl. Na bevestiging en acceptatie van de Algemene spelvoorwaarden, maak je als deelnemer kans op diverse prijzen.

7.

Er zijn 5 spelrondes afgestemd op de interlands periodes, waar als persoon eenmaal aan kan worden deelnemen.

 • Vanaf 17 juli tot en met 14 augustus
 • Vanaf 15 augustus tot en met 9 september
 • Vanaf 10 september tot en met 14 oktober
 • Vanaf 15 oktober tot en met 17 februari
 • Vanaf 18 februari tot en met 5 mei
8.

Het prijzenpakket bestaat per spelronde uit;

 • 25 x 2 tickets voor een wedstrijd van het Nederlands Voetbalelftal á € 100 excl. btw
 • 2 of 3 Scout trips voor 2 personen door Europa ter waarde van maximaal € 1250 inclusief BTW per trip voor 2 personen
 • 4 x 2 Scout trips in Nederland á maximaal € 150 per persoon
 • 15 x 1 maand VI Pro á € 9,95 excl btw
 • 10 x Shirt Nederlands Voetbal elftal á € 65,00 excl btw
 • 20 x Gillette Giftset € 60 excl btw
 • 10 x KNVB voetbal a € 25 euro excl btw
9.

Trekkingen als volgt:

 • Trekking één geschiedt in week 33 2018; meespelen in periode 1 kan t/m dinsdag 14 augustus 23.59 uur
 • Trekking twee geschiedt in week 37 2018; meespelen in periode 2 kan t/m zondag 9 september 23.59 uur
 • Trekking drie geschiedt in week 42 2018; meespelen in periode 3 kan t/m zondag 14 oktober 23.59 uur
 • Trekking vier geschiedt in week 8 2019; meespelen in periode 4 kan t/m zondag 17 februari 23.59 uur
 • Trekking vijf geschiedt in week 19 2019; meespelen in periode 5 kan t/m zondag 5 mei 23.59 uur
10.

Deze aanwijzing van de winnaars geschiedt door de trekkingscommissie van SportVibes United ten overstaan van een notaris, in een door SportVibes United aan te wijzen locatie. De winnaar wordt bepaald door middel van loting.

11.
 • Winnaars van speelronde/trekking één ontvangen uiterlijk week 33 2018 persoonlijk bericht;
 • Winnaars van speelronde/trekking twee ontvangen uiterlijk week 37 2018 persoonlijk bericht;
 • Winnaars van speelronde/trekking drie ontvangen uiterlijk week 42 2018 persoonlijk bericht;
 • Winnaars van speelronde/trekking vier ontvangt uiterlijk week 8 2019 persoonlijk bericht;
 • Winnaars van speelronde/trekking vijf ontvangt uiterlijk week 19 2019 persoonlijk bericht.
12.

De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.

13.

De prijzen worden uitgereikt door SportVibes United BV bij toezending.

14.

Over de prijzen is door de winnaar geen kansspelbelasting verschuldigd. SportVibes United zorgt voor afdracht van de kansspelbelasting.

15.

Winnaars kunnen door de SportVibes United gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te mogen gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten Scout van Oranje hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

16.

Klachten over de procedure kunnen worden ingediend bij SportVibes United B.V. en zullen na indiening zo spoedig mogelijk worden behandeld. Klachten kunnen worden gericht aan het adres van SportVibes United B.V.

17.

Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoon)gegevens worden opgegeven, heeft SportVibes United BV het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

18.

Door mee te doen aan de actie Scout van Oranje geef je SportVibes United BV toestemming om jouw gegevens op te slaan en te gebruiken om met jou te communiceren over de actie Scout van Oranje. In de context van het spel staat het SportVibes United vrij om commerciële uitingen van partners van Scout van Oranje te verwerken in de communicatie.

19.

SportVibes United BV verwerkt jouw gegevens conform het privacy statement van SportVibes United BV.

20.

SportVibes United BV kan niet aansprakelijk worden geteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is SportVibes United niet aansprakelijk.

21.

SportVibes United B.V. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.